Persoonlijk Statuut

De definitie van journalistiek is voor mij het presenteren van nieuws(feiten) op een zo onafhankelijk mogelijke manier. Een journalist moet het onderwerp zoveel mogelijk zonder vooroordelen benaderen en het van verschillende kanten beschrijven. Hoor en wederhoor is een belangrijk principe binnen het vak. Als journalist moet je transparant zijn. Zoveel mogelijk open zijn in de bronnen die je aanvoert. Soms kan het niet anders en wil iemand anoniem blijven. Maar om zo geloofwaardig mogelijk over te komen, geef ik mijn bronnen liever prijs.

Als journalist ben je afhankelijk van je publiek. Ik probeer dan ook te handelen naar de interesses van mijn publiek. Als men wat wil bijdragen aan mijn producties, zal ik dat zeker accepteren. Het moet echter wel gaan om inhoudelijke reacties. Als journalist moet je je altijd kunnen verantwoorden tegenover je publiek. Tips en tops zijn namelijk altijd welkom en zorgen voor een betere productie en een betere band met mijn publiek. Verder zal ik via dit kanaal niet mijn persoonlijke opinie prijsgeven. Dat gebeurt in de privésfeer en via dit kanaal stel ik mij zo objectief mogelijk op. Gebruik van sociale media is ook belangrijk tegenwoordig. Facebook gebruik ik vooral privé, ik deel hier dus dingen met vrienden en familie. Als ik journalistiek actief ben op sociaal media zal dat vooral op Twitter zijn.

In eerste instantie is mijn doel een zo goed mogelijke productie af te leveren. Ik houd geen rekening met een financieel voordeel voor mezelf. Als dat er uiteindelijk wel van komt, zal het altijd ergens terecht komen dat aansluit op het onderwerp en waar het goed tot zijn recht komt. Daar zal ik dan ook open en eerlijk over zijn richting mijn publiek. Doe je dat niet, schaad je het vertrouwen tussen jou en je lezers, kijkers of luisteraars. Ik zal mijn producties nooit aanpassen naar de wensen van eventuele externe marktpartijen als ik zelf een totaal andere mening heb. Als ik er zelf niet achter sta, zal ik het niet doen!

Ik werk prima alleen maar ook in groepsverband. Dat is ook nodig! Je kunt niet alles alleen en soms kun je de hulp van collega’s goed gebruiken. Je kent niet iedereen en misschien zit er bij een collega journalist bijvoorbeeld wel een heel interessant persoon in het netwerk. Daar kun je dan veel aan hebben. Ik maak wel graag duidelijk aan mijn publiek wat precies mijn aandeel is binnen een productie. Ik denk dat er verschillende manieren zijn om dat voor elkaar te krijgen.

Kortom probeer ik zo blanco mogelijk onderwerpen te benaderen en ben ik zo transparant mogelijk in mijn werkwijze als journalist.

Advertisements